מוסיקה
Track 1

 Track 2 

 


מבחר פיוטים

אביאד ר’ דוד ומשה ואביאד מן זארו
עממאק אל מאל מא יכטא דארו

אביאד ר’ דוד ומשה ואביאד מן זארו
סמאעא כאדרא חמרא פי דארו

אביאד ר’ דוד ומשה ואביאד מן זארו
עממאר אל עזארא מא כטאו דארו

אביאד ר’ דוד ומשה ואביאד מן זארו
אממאר אל עזארא מא כטאו דארו

אביאד ר’ דוד ומשה ואביאד מן זארו
אממאר כול מחלה מא תרא דארו

*******************************************************************

אנא שמאנא שמעת אנס פי האד לעאם זרא X 2

אל ואחד סדדיקה או הייא מרא
תעמאת מן עיניהא וילא תסוף סי ארזא
יא רבי דוד ומשה
בכלאמתהא קאלת אל ראז’ל
אולי מא כבאת סי
חאבת נמסי נזור ר’ דוד ומשה
וידאוויני מן עינייא ויזואל מחאסי
אל ראזל קאל איכה מן האד אל כלאם
ואס אל עמייא תמסי בדלאם
פליל זא פלמנאם ר’ דוד ומשה
אל וואחד ליהודיה זראת ואחר אלג’דדה
די גדאבת מה כלית פסעודה
עתאווהא אל חאם זיאדא
תלסאק פתאקהא ומה תפרקסי
בסדדיק תעייט ותקול אנא מתאייבא