Guestbook


Comment from Nathanvelve
Time November 17, 2019 at 16:24
В Сервисе для вас естьв продажу(услуги) ЁМКОСТНОЕ И РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Отстойники для воды, Промышленные смесители, Ленточный фильтр-пресс, Контрольные колодцы, Листовая загрузка, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Нестандартные металлоконструкции, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Тонкослойные отстойники, ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Промышленные металлоконструкции, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Сорбционные фильтры, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Ротационно-поршневые насосы, ВОДОПОДГОТОВКУ Сорбционная фильтрация, а также все для автомойки Очистное сооружение для моек легкового транспорта.

У нас вы найдете ЛОС, а также Канализационные трубы, мы можем произвести Насосы для скважин. Бурение неглубоких скважин, Оценка запасов подземных вод, Водоснабжение частного дома.

В компании диагностирует скважины, производит Автономнау канализацию.


шнековый дегидратор осадка обезвоживатель осадка


Comment from Ellrict
Time November 13, 2019 at 12:04
Kamagra Oral Jelly 100mg Erfahrung Amoxil Clavulanique cialis prices Usa Propecia Viagra Bestellen Per Rechnung Cheap Flagyl In Irving


Comment from david shoshan
Time October 24, 2013 at 16:24
לקובי שלום

התלבטתי אם לענות לך ובסופו של דבר החלטתי שמה שכתבתה ראוי לתגובה.איזו חוצפה יש לך לך לבוא ולהגיד שאנשי דלא מעלי השתלטו על הקבר.אתה הוא אחד מחסידי ברסלב שהיו בצדיק פעם ראשונה בחייהם ובאתם בעקבות הרב שלכם(הרב ברלנד)שכבודו לא נראה בציבור בכלל.המוניטין של ברסלב במרוקו כבר ידוע
לרבים ולפני שהגעתי למרוקו שמעתי על מעלליהם בקברות צדיקים אחרים במרוקו.באתם לצדיק רבי דוד ומשה זיע"ה וחשבתם שהכול מותר לכם אז לא .נשותיכם מכוסות בשחור כמו טאליבן ואחד מכם מנסה לשכנע אותי שככה צריך להיות אז לא.נשותיהם של גדולי הדור היום ולאחור לא היו הולכות כך.בזמן שהרב שלך מתארח אצל מישהו
ודואגים לו אתם הסתובבתם לקבץ נדבות ואוכל.אני ראיתי במו עיניי את ילדיכם מתפלשים בעפר כשעה לפני כניסת שבת ליד אימותיהם בזמן שלא ידעו איפוא יעשו את השבת.מה לילדיכם ונשותיכם לחפש במרוקו .לא באתם בשביל הצדיקים אלה בשביל הרב הנימלט שלכם.אליו תבוא בטענות לגבי אוכל ושינה.וגבי מר קבלו אתה צריך להתבייש שאתה בכלל פותח את הפה שלך עליו.מר קבלו עושה ימים כלילות לדאוג למיתחם הצדיק ולדאוג לכולם .עוד אתה ממשיך ללכלך על ההילולא עצמה אז תרגיש חופשי לנסוע לאומן ותישאר שם כי ההילולות במרוקו נעשות ברוח המתינות והסובלנות וגם הצניעות והם לא זקוקים לברסלב לחותמת כשרות.לגבי "המיליונים" כן ירבו כדי שנמשיך לפתח את המיתחם של הצדיק

בבירכת שלום ולא להתראות

דוד שושן


Comment from רפאל פרץ
Time October 09, 2013 at 01:14
אנשי דלא מעלי השתלטו על קברו של ר
דוד ומשה וביניהם בעלי זקנים אשר חשודים במעשים אשר לא ייעשו כדי להכשיר את השרץ. חבורת גנבים ונוכלים וכן שיכורים גדולים אשר פיזרו משקאות חריפים ללא הפסקה על מנת לטשטש את הבריות ולהוציא מהם את הפרוטה האחרונה המצויה בכיסם.
כמו כן, לא נתנו לאף אחד מהאורחים הרגילים להיכנס למסיבת השיכורים ולהשתתף בהילולה )הוללות) והעמידו שומר בשם מוחמד ואזאני שתפקידו היה לעמוד ולמנוע את כניסת האנשים הפשוטים ואדם המתקרא קבלו כמעט שהגדיל לעשוצת והרביץ לבחורים שרצו להיכנס, כמו כן ישבו מעורב גברים ונשים ללא כיסוי ראש וללא צניעות מינימלית ואף אכלו ללא נטילת ידיים! האם זו הילולה לזכרו של צדיק יסוד עולם? או שזו תעשיית קברי הצדיקים של יהודי מרוקו? להיכן הולך כל הכסף שנאסף שם (מליונים!!!) כמו שהצדיק יודע לעשות ניסיםפ ונפלאות כך יידע להיפרע מאלה שמבזים את זכרו ומחללים את קברו, לזה ייקרא הוללות ולא הילולה. צר לראות כי יהודי מרוקו שנשארו במרוקו, כל שמעניין אותם זה כסף וכסף בלבד. ניתן לומר כי הזיבורית של יהדות מרוקו המפוארת נשארה במרוקו עמי ארצות גנבים ובושה לעם ישראל מי ייתן ויישארו במרוקו לתמיד ושם יאבד זכרם


Name:


Mail address:


Message: